Framleis krav til smittevern i sjukehusa. Her er reglane

foto