Her får fylkespolitikaren sjølv kjenne på kroppen kvifor næringslivet ønsker fylkesvegen utbetra

foto