Høgre har vingla i Kinn-saka, men likevel ønsker eit fleirtal av veljarane deira å halde på Kinn

foto