Reagerer på at kommunen ikkje vil brøyte vegane i privat bustadfelt når dei likevel skal ta over området

foto