Vil skape aktivitet i tomme lokaler – mener banken er for streng