Spørsmål: Kvifor er kyrkja sjølvlysande grøn framleis? Svar: Den forblir nok sånn til sommaren

foto