Ordførarane: – De er dei viktigaste stemmene vi skal lytte til

foto