Har gått frå 43 til 20 tilsette på rådhuset i Selje. Her kan du bli oppdatert på kva som skjedde i møtet