Runar og Henning har mista 86 sauer fra beite – mistenker tyveri