Meinte kommunen kunne tent millionar på å redusere formuesskatten, fleirtalet var ikkje einige

foto
Foto: Marianne S. Rotihaug