Meinte kommunen kunne tent millionar på å redusere formuesskatten, fleirtalet var ikkje einige