Søstrene startar butikk saman, men den yngste er sjefen