Frykter at domstolsreformen svekker rettssikkerheten og advokatrekruttering i distriktene

foto