Meiner det er forsvarleg å opne barnehagar og skular

foto