Ber kommunen om å ta imot flere flyktninger neste år

foto