Har mottatt over 600 klager på eiendomsskatten

foto