Bekymra for at fukt og ising skal øydelegge veggen på den gamle kyrkja

foto