Satte omsetningsrekord i 2020. Nå vil de utvide fabrikken med masser fra skipstunnelen

foto