Mener statsbudsjettet legger til rette for stabile og forutsigbare inntekter til havbrukskommunene

foto