Står klare til å servere byen nye smakar i fullbooka restaurant

foto