Mannen dømmes for en rekke forhold. Blant annet har han lurt til seg penger fra en pensjonist. Etter å ha fått hånd om pensjonistens kodebrikke og passord til nettbanken overførte han totalt 66.000 kroner til sin egen og et familiemedlems bankkonto. Etter at nettbanken ble sperret fikk han pensjonisten til å ta ut trygden fra banken. Totalt ble det tatt ut i overkant av 25.000 kroner.

Det var ansatte i banken som varslet politiet etter at de fattet mistanke om at en kunde ble utsatt for svindel fra tiltalte. Pensjonisten som ble svindlet døde forøvrig i fjor, og erstatningen på i overkant av 83.000 kroner går til hans dødsbo.

Tiltalte dømmes også til å tilbakebetale drøyt 5.000 kroner til en nabo som han foretok innkjøp for. Fornærmede betrodde tiltalte med bankkort og koden, men ble lurt. Totalt ble drøyt 21.000 kroner tatt ut i penger og varer fra en dagligvarebutikk. Drøyt 15.000 kroner av disse har politiet beslaglagt og resten må tiltalte nå tilbakebetale, sammen med 1.500 kroner han lånte fra en annen person.

Mannen i 40-årene dømmes også for trusler, for å ha brutt et besøksforbud, tyveri fra en dagligvarebutikk og drikking på offentlig plass.