Seks bilister var for harde på gassen i Eid fredag ettermiddag.

Fredag hadde UP trafikkontroll i Eid. Det var i ei 50-sone at politiet valgte å kontrollere farten til bilistene.

Trafikkontrollen, som var på fredag ettermiddag i Eid, resulterte i at seks bilister fikk forenklet forelegg med bakgrunn i for høy fart.

Den høyeste farten som ble målt var 64 kilometer i timen.

Det ble også skrevet ut et gebyr for manglende medbrakte dokumenter.

Det opplyser Sogn og Fjordane politidistrikt.