Inselseth trur styret i Helse Førde sidan starten har hatt planar om å sentralisere sjukehusdrifta i Sogn og Fjordane.

- Dei har bevist ein inkompetanse både når det gjeld økonomisk styring og fagleg prioritering. Dei skulle ha kutta i dei mindre viktig delane av helsetilbodet i fylket, og fokusert på dei basale behova som trengs for å ivareta tryggleiken til innbyggjarane, seier Inselseth.

Kommunelegen meiner regjeringa må ta det overordna ansvaret for situasjonen i helsevesenet i Sogn og Fjordane.

- Dei gav jo dette i frå seg både ansvaret og styringa med helseforetaksreformen, men no må staten gripe inn. Dette er ei katastrofe for Nordfjord, seier kommunelegen.

Les heiloe saka i papirutgåva måndag 21. juni.