K. Strømmen Lakseoppdrett skal være lagt ut for salg

foto