Sjømatnæringa skaper betydelige verdier på Vestlandet, samtidig som sjømatnæringa i denne regionen gir de største ringvirkningene i andre næringer.

Sjømatnæringa på Vestlandet hadde i 2010 en verdiskaping på 13,7 mrd og produksjonsverdi på 41,9 mrd. Næringa skapte totalt ca 13.300 årsverk, viser en ny rapport fra SINTEF.

Ett årsverk i sjømatnæringa på Vestlandet skapte ca 1,27 årsverk i andre næringer.

– Dette viser at sjømatnæringa skaper store ringvirkninger for annet næringsliv på Vestlandet, og at næringa er viktig for sysselsettinga langs kysten, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Vestlandet skiller seg fra de to andre kystregionene ved at kjernevirksomheten bidrar til høyere ringvirkninger i egen region sammenlignet med de to andre kystregionene Midt-Norge og Nord-Norge. Dette forklares blant annet ved at Vestlandet har en bedre utviklet leverandørindustri. Vestlandet har en økning i sysselsettingen fra 2008 -2010 på 5 prosent .

–Samspillet med leverandørindustrien er viktig for forskning og innovasjon, og Vestlandet er i en god posisjon for å legge grunnlaget for videre vekst og utvikling av sjømatnæringa, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg- Hansen.

Formålet med rapporten "Regional verdiskaping i norsk sjømatnæring 2010 – med et utvidet leverandørperspektiv" har vært å belyse de regionale virkningene som følge av sjømatnæringas aktivitetsnivå og ringvirkninger, og å få fram kunnskap om sjømatnæringens innvirkning på leverandørindustrien. Analysen er utarbeidet av SINTEF på oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet.

Bestill abonnement på Fjordenes Tidende