Førsteklassingene slo ut resten av landet i lesekonkurranse – feiret med pizza og bowling

foto