Vil fremje forslag om å rehabilitere eksisterande basseng på nytt

foto