Har fått svar frå kommunen rundt problema med vegen ut til øya

foto