Mange ønsker å bli lærarar her

foto
Det er elleve søkarar til lærarstillingar ved Kurs KF si avdeling i Måløy. Foto: Erling Wåge