Høyr eit lite utdrag frå då Kenneth B spelte Don't let me i studioet.

foto