– Dagens satser for foreldrebetaling i SFO bidrar til å dele barna inn i A- og B-lag

foto