Har gått frå over 100 hekkande fuglepar til mindre enn 30 på få år. No er fuglefjellet tomt