Førar risikerer 100.000 kroner i gebyr etter kontrollen

foto