– Vi kan ikkje vente så lenge med å planlegge fleire institusjonsplassar i Måløy