Fare for at stor steinblokk skulle rase: – Den var så løs og usikker at vi måtte få den ned

foto