Frustrert ordførar: – Eg meiner dei kunne anstrengt seg meir for å bli informert om Stad skipstunnel

foto