Foreslår støygrense for seismikk nær gytefelt

foto