Ber på nytt om skjønsmidlar som erstatning for det økonomiske tapet etter grensejusteringa

foto