Dette har klagesakene rundt brannstasjonen kostet kommunen