– Ein av føresetnadane for at vi skulle ta over drifta var at vi måtte halde stengt i juli

foto