Ikkje mange eigedomar til sals i denne bygda – men no sel dei det berømte surfepensjonatet

foto