Agenda for kommunestyremøtet:

  • 09:00 Velkommen ved ordførar Ola Teigen

  • 09:05 Kven har ansvar for barnevernet – roller og ansvar? ved KS

  • 09:30 Eit djupdykk i korleis barn og unge har det i Kinn ved barnevernleiar og kommunalsjef oppvekst og undervisning

  • 10:30 Pause

  • 10:40 Kva er handlingsrommet og korleis veit eg som folkevald at vi har eit godt barnevern? Ved KS

  • 11:00 Gruppediskusjonar – Oppgåve: Kva er våre ambisjonar og ønske for barnevernet og oppvekstfeltet?

  • 11:30 Deling og oppsummering i plenum ved KS

  • 11:55 Takk for temamøte om barnevern ved ordførar Ola Teigen

  • 12:00 Lunsj

  • 12:30 Handsaming av ordinære kommunestyresaker