Jan og Bjørn jobber nasjonalt, men henter inspirasjonen fra næringslivet i Nordfjord

foto