Slik er programmet:

09.30: Møtestart kansituering

09.40: Kulturskulen i Stad

09.50: Orienteringssaker

11.00: Pause

11.10: Vedtakssaker

12.00: Lunsj

12.30: Vedtakssaker

14.40: Pause

14.50: Vedtakssaker