Listetoppen: – Vi har fått mykje positiv merksemd for at vi tør å ha meiningar der andre skyv problema framfor seg