Seks sjåførar fekk beskjed om å fikse noko etter kontrollen

foto