Kystfiskarane vil ikkje ha endra kvotereglar før ny melding er klar

foto