Ønsker fortgang på realiseringa av det store badeanlegget i sentrum