Stal bil, flykta frå politiet i høg fart og nekta passasjeren å gå av

foto