Bekymra for rekruttering til helsetenestene - meiner sjukepleiarar må bli prioriterte

foto