Skal felle mykje tre langs vegen og bussen må ta anna rute